Primus Inter Pares (PIPA) Közhasznú Alapítvány

Alapítva 2013-ban.

Célja a társadalom hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő és kisebbségi csoportjainak támogatása, társadalmi integrációjának és a különbségek felszámolásának elősegítése, a társadalom véleményformálásának alakítása az összes mentálhigiénés segítő technika felhasználásával; pszichológiai, mediációs, coaching, csoport- és egyéni terápiás eszközökkel, tanácsadással, tréningekkel, oktatással, képzéssel.

Minden elvégzett feladat egy PIPA a feladatok között, amely a Világ jó rendjét szolgálja...

slider image slider image slider image

Információk

Számlaszámunk:
PIPA Alapítvány: 16200010-10057144 Magnet Bank.
A PIPA Alapítvány nemzetközi jelleggel működik.
Kuratóriumi tagok:
Dr. Ritter Andrea - elnök
Szőts Ildikó - kuratóriumi tag
Berkes István – kuratóriumi tagÁtlátható szervezetet működtetünk. Hiszünk abban, hogy összeköthetők a társadalom különböző rétegei helytől és társadalmi rangtól függetlenül, és a szükségletek meghallhatók bárhol, bármikor.
Mi a híd leszünk, akik összekötik és hálózattá formálják ezt.Tevékenységeink - Futó projektjeink


Tudomány és társadalom
A társadalomtudományi eredmények, kutatások hasznosítása a társadalmi folyamatok megértésében. A folyamatok pozitív előmozdítása érdekében szakmai előadások, továbbképzések tartása - pszichológiai elemzések, leszűrt következtetések, tér a változásért, megértés a többséget és a kisebbséget ért hatásokról. További részletekért kattintson ide:

LMBT SZUPERVÍZIÓ
LMBT Szupervízió tartása igény szerint, egyéni vagy csoportos formában. 4 évig tartottuk és folytatjuk…LMBT MEDIÁCIÓ
LMBT mediáció, amelyet alapítványunk honosított és terjesztett el Magyarországon.
A honlapon is olvashat róla itt:NCTA projekt

A Magnet Bank közösségi pályázata: Coaching központú pszichoedukációs tréning tartása LMBT fiataloknak és szüleiknek

Alapítványunk közhasznú fokozata lehetővé tette, hogy számlavezető bankunknál megpályázzuk a Magnet Bank Közösségi Adományozási Program pályázatát. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy bejutottunk a 2. Fordulóba. A támogatás elnyerése esetén LMBT teenagerek és szüleik számára tartunk affirmatív szemléletű pszichoedukációs coaching csoportot, melynek segítségével az előbújást követően elő szeretnénk segíteni a családi kapcsolatok megértését és egy új, a nyitottságon és empátián alapuló családi kommunikáció elmélyülését. Az a tapasztalatunk, hogy az előbújás körüli serdülő korosztálynak és szüleiknek erre nagy szükségük van; az előbújó fiatal még gyerek, és nem látja pontosan, ki is lesz ő, nincs önálló döntési lehetősége, a szülő pedig még inkább saját ideális elképzelései rabja és nem látja a valódi gyerekét, akinek nagy szüksége lenne arra, hogy a szülő meghallja őt. Ez az életkor tehát érzékeny, az ilyen programok, amikor a felek meghallják egymást”, hosszú távon is megtérülnek és hasznosak.

A Magnet Bank Közösségi Adományozási Programjában a PIPA Alapítvány 342.033 forintot kapott. Köszönjük a támogatóknak, a megvalósításról rendszeresen tudósítunk honlapunkon.Adománygyüjtési programunk


A 10% program
Bármely programpontra befizetett összeg 10%-át automatikusan a Magyarországon mélyszegénységben élők megsegítésére fordítjuk. Az odaítélésről egy szociális munkásokból álló grémium dönt.

** Az adományozó juttatásáról igazolást kap, amely céges adományok esetén az adókedvezményre jogosító hivatalos irattal egészül ki. Átutalás esetén kérjük jelölje meg, melyik kitűzött célunkat szeretné támogatni, hogy a befizetett pénzt arra fordítsuk.
Az összegyűlt pénz felhasználásáról honlapunkon transzparens módon hírt adunk. A minket támogatók nevét, logóját honlapunkon feltüntetjük. Átlátható szervezetet akarunk működtetni.

Az adományozásra vonatkozó adókedvezmények törvényi megfogalmazása; „Adomány (társasági) adókedvezménye: A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés z) pontja szerinti adóalap-kedvezményt veheti igénybe: adományozás esetén az adomány 20 %-ának megfelelő, tartós adományozási szerződés keretében adott támogatás, juttatás esetében további 20 %-ának megfelelő mértékben csökkentheti az adózás előtti eredményt. Természetes személy az általa adott adomány után nem vehet igénybe adókedvezményt.”

Szociális munkások life coach képzése (social coaching)
Magyarországon a szociális munkások azok, akik a társadalom legtöbb rétegével, csoportjával közvetlenül találkoznak. Összekötők a kis világok között. Ott vannak a családsegítőkben, a hajléktalan ellátásban, az idősgondozásban, a fogyatékos emberek támogatásában és még sok más területen. A life coach képzés ugyanakkor szinte elérhetetlen számukra annak magas költségei miatt. Ezzel a projekttel az a célunk, hogy a gyakorlatban dolgozó szociális munkások képzettsége szélesebb körű legyen, szakmai identitása megerősödjön és munkájuk során amikor szükséges, hírnökként vigyék a másik csoport már kilépdelt jártasságait. A megtanult modern technikával még teljesebben támogatják majd a segítségre szorulókat, akik egy másik társadalmi csoport módszerét megismerve tán jobban változtathatnak saját közösségükben is.
A coachképzés árait a piaci árak alá szorítjuk. Az adományokból ösztöndíj programot indítunk, melyet kizárólag aktívan dolgozó szociális munkások pályázhatnak és kaphatnak meg. Az odaítélésről egy szociális munkásokból álló grémium dönt.
Együttműködő partnereink; Magyar Coaching Pszichológiai Egyesület, Országos Rabbiképző- és Zsidó Egyetem, felekezeti szociális munkás szak, Bóta Tímea pszichológus coach, tréner.

** Az adományozó juttatásáról igazolást kap, amely céges adományok esetén az adókedvezményre jogosító hivatalos irattal egészül ki. Átutalás esetén kérjük jelölje meg, melyik kitűzött célunkat szeretné támogatni, hogy a befizetett pénzt arra fordítsuk.
Az összegyűlt pénz felhasználásáról honlapunkon transzparens módon hírt adunk. A minket támogatók nevét, logóját honlapunkon feltüntetjük. Átlátható szervezetet akarunk működtetni.

Az adományozásra vonatkozó adókedvezmények törvényi megfogalmazása; „Adomány (társasági) adókedvezménye: A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés z) pontja szerinti adóalap-kedvezményt veheti igénybe: adományozás esetén az adomány 20 %-ának megfelelő, tartós adományozási szerződés keretében adott támogatás, juttatás esetében további 20 %-ának megfelelő mértékben csökkentheti az adózás előtti eredményt. Természetes személy az általa adott adomány után nem vehet igénybe adókedvezményt.”

Külföldön élő magyarok mentálhigiénés támogatása (expatmental)
A külföldi munkavállalás és egy másik országban történő letelepedés sokszor kényszer, sokszor szabadon választott lehetőség. Az új életforma és kultúra hozta feladatok a legtöbb esetben azonban pszichés kérdéseket is felvetnek egyénben, családban és közösségben egyaránt. A magyar szocializáció és néha a pénzhiány megakadályozza a lelki problémákkal küzdők segítségért fordulását. Projektünk azért dolgozik, hogy mentálhigiénés szolgáltatásokat nyújtson a külföldön élő magyaroknak. Mi értjük egymás szavát.

** Az adományozó juttatásáról igazolást kap, amely céges adományok esetén az adókedvezményre jogosító hivatalos irattal egészül ki. Átutalás esetén kérjük jelölje meg, melyik kitűzött célunkat szeretné támogatni, hogy a befizetett pénzt arra fordítsuk.
Az összegyűlt pénz felhasználásáról honlapunkon transzparens módon hírt adunk. A minket támogatók nevét, logóját honlapunkon feltüntetjük. Átlátható szervezetet akarunk működtetni.

Az adományozásra vonatkozó adókedvezmények törvényi megfogalmazása; „Adomány (társasági) adókedvezménye: A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés z) pontja szerinti adóalap-kedvezményt veheti igénybe: adományozás esetén az adomány 20 %-ának megfelelő, tartós adományozási szerződés keretében adott támogatás, juttatás esetében további 20 %-ának megfelelő mértékben csökkentheti az adózás előtti eredményt. Természetes személy az általa adott adomány után nem vehet igénybe adókedvezményt.”

Egyéb, az adományozó által meghatározott, az alapító okiratban szereplő közhasznú tevékenységünk támogatása.


Ha egy cég, vagy magánszemély támogatást akar nyújtani, meghatározhatja ő maga, hogy adományát mely közhasznú célra fordítsuk. Ez nem csak a fenti fókuszokat jelenti, de más, általunk képviselt közhasznú tevékenységünket is. Közhasznú tevékenységeink listája megtalálható az Alapító okiratunkban.

Fogjunk hozzá ehhez a társadalmi kísérlethez!

** Az adományozó juttatásáról igazolást kap, amely céges adományok esetén az adókedvezményre jogosító hivatalos irattal egészül ki. Átutalás esetén kérjük jelölje meg, melyik kitűzött célunkat szeretné támogatni, hogy a befizetett pénzt arra fordítsuk.
Az összegyűlt pénz felhasználásáról honlapunkon transzparens módon hírt adunk. A minket támogatók nevét, logóját honlapunkon feltüntetjük. Átlátható szervezetet akarunk működtetni.

Az adományozásra vonatkozó adókedvezmények törvényi megfogalmazása; „Adomány (társasági) adókedvezménye: A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés z) pontja szerinti adóalap-kedvezményt veheti igénybe: adományozás esetén az adomány 20 %-ának megfelelő, tartós adományozási szerződés keretében adott támogatás, juttatás esetében további 20 %-ának megfelelő mértékben csökkentheti az adózás előtti eredményt. Természetes személy az általa adott adomány után nem vehet igénybe adókedvezményt.”
Kérjük adományaival támogassa a közhasznú PIPA Alapítvány munkáját:
Közvetlenül: 16200010-10057144 Magnet Bank